100V
产品分类 45V 60V 100V 150V 200V
联系我们
招商加盟
MBR30100FCT
文章来源:未知 ?????发布者:admin
规格型号
??MBR30100FCT
?
产品参数
?电压:100V,电流:2*15A,VF:0.78V,Trr:0ns?
?
产品品牌
日月辰
产品封装
??TO-220F
? ? ?
详细说明
? ? ?

MBR20100CS TO-252 20 100 10 0.79 0.85 3 300
MBR10100CS TO-252 10 100 5 0.77 0.85 2 200
MBR60100PT TO-247 60 100 30 0.78 0.85 10 450
MBR40100PT TO-247 40 100 20 0.79 0.85 7 450
MBR40100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 40 100 20 0.79 0.85 7 450
MBR30100PT TO-247 30 100 15 0.78 0.85 5 360
MBR30100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 30 100 15 0.78 0.85 5 360
MBR20100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 20 100 10 0.76 0.82 3 340
MBR16100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 16 100 8 0.78 0.85 3 200
MBR30100PT TO-247 30 100 15 0.81 0.88 5 350
MBR30100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 30 100 15 0.81 0.88 5 350
MBR20100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 20 100 10 0.79 0.85 3 300
MBR16100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 16 100 5 0.8 0.85 3 300
MBR10100FCT/DC/CT TO-220F/263/220 10 100 5 0.77 0.85 2 200


产品资料下载:
其他最新产品
深圳市$Key$网页版
地址:深圳市宝安区松岗镇潭头第二工业城A区27栋3楼
电话:0755-2955 6626
传真:0755-2978 1585
手机:131 1300 0010