100V
产品分类 45V 60V 100V 150V 200V
联系我们
招商加盟
MBR20100CS
文章来源:未知 ?????发布者:admin
规格型号
??MBR20100CS
?
产品参数
?电压:100V,电流:2*10A,VF:0.79V,Trr:0ns?
?
产品品牌
日月辰
产品封装
??TO-252
? ? ?
详细说明
? ? ?

MBR6060PT TO-247 60 60 30 0.68 0.7 10 450
MBR4060PT TO-247 40 60 20 0.69 0.75 7 480
MBR4060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 40 60 20 0.69 0.75 7 480
MBR3060PT TO-247 30 60 15 0.67 0.75 5 400
MBR3060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 30 60 15 0.67 0.75 5 400
MBR2060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 20 60 10 0.62 0.7 3 270
MBR1060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 10 60 5 0.69 0.75 2 190
MBR6060PT TO-247 60 60 30 0.68 0.7 10 450
MBR4060PT TO-247 40 60 20 0.69 0.75 7 480
MBR4060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 40 60 20 0.69 0.75 7 480
MBR3060PT TO-247 30 60 15 0.67 0.75 5 400
MBR3060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 30 60 15 0.67 0.75 5 400
MBR2060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 20 60 10 0.62 0.7 3 270
MBR1060FCT/DC/CT TO-220F/263/220 10 60 5 0.69 0.75 2 190


产品资料下载:
其他最新产品
深圳市$Key$客户端
地址:深圳市宝安区松岗镇潭头第二工业城A区27栋3楼
电话:0755-2955 6626
传真:0755-2978 1585
手机:131 1300 0010